Shareholders Announcements

Here is the latest information on our financial results, development plans, as well as a range of other useful information

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

           Zarząd Spółki pod firmą PSIgnite S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000441514, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz innych niektórych ustaw (Dz.U. 2019.1798), w związku z koniecznością przeprowadzenia dematerializacji akcji Spółki, niniejszym po raz piąty wzywa Akcjonariuszy do złożenia w siedzibieContinue reading “Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji”

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

           Zarząd Spółki pod firmą PSIgnite S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000441514, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz innych niektórych ustaw (Dz.U. 2019.1798), w związku z koniecznością przeprowadzenia dematerializacji akcji Spółki, niniejszym po raz czwarty wzywa Akcjonariuszy do złożenia w siedzibieContinue reading “Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji”

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.